Archive

Posts Tagged ‘pic18f2550’

ZMSDR v2.1 Revizija 3

December 11, 2011 Leave a comment

Unapredjena shema ZMSDR radio prijemnika sa USB kontrolom.

ZMSDR v2.1 Schematic PDF

Categories: SDR Tags: , , , ,

ZMSDR v2 Elektricna shema i source code

October 29, 2011 Leave a comment

Shema

Kompletna shema ZMSDR radio prijemnika sa USB kontrolom.


ZMSDR Schematic PDF

SVN Source code

Radna verzija (beta) USB kontrolnog programa za OS X i PIC18F2550 firmware dostupna preko SVN.

http://sourceforge.net/projects/usbpicsi570/

Categories: SDR Tags: , , , , ,